Campanya de recollida d'olis de cuina

A partir del proper dia 24 d’octubre s’inicia un nou servei per la recollida d’oli de cuina a través de les escoles del municipi.

L’oli vegetal de cuina usat és un dels residus més problemàtics i perillosos per al medi ambient dels que generem a casa, als restaurants, als menjadors escolars, etc. i per aquest fet es vol facilitar el reciclatge d’aquest residu a través de l’entrega d’un pot que permetrà acumular l’oli a les llars i acostar els punts d’entrega d’aquests pots als ciutadans a través de les escoles.

Un litre d’oli abocat a l’aigüera pot contaminar fins a 100.000 litres d’aigua potable i a més a més crea molts problemes a les canonades de clavegueram i a la depuradora.

Com funciona el servei?

A partir del dia 24 es realitzaran a totes les escoles del municipi tallers amb els nens per tal d’explicar-los la problemàtica mediambiental del residu d’oli i els avantatges del seu reciclatge. Els tallers els realitzarà les Guilleries Associació d’educació ambiental amb el suport de la Diputació de Girona.

A partir d’aquí, cada vegada que una família tingui el pot ple el podrà tornar a l’escola el dia establert pel mateix centre i se li canviarà aquest pot ple per un de buit.

Els envasos plens d’oli els recollirà personal del Centre Especial de Treball Montseny-Guilleries, que treballa amb persones amb discapacitat que seran els encarregats de buidar els pots, rentar-los i retornar-los a l’escola per tornar a ser utilitzats.

Si una persona que no té nens/es a l’escola i vol participar? Es podrà dirigir a la Deixalleria municipal i allà, al fer-ne la sol·licitud se li entregarà el pot i un cop ple el portarà allà si se n’hi proporcionarà un de buit i net.

També participa en la difusió l’empresa R3recymed, l’empresa que gestiona les papereres de reciclatge del municipi.

Quin cost tenen els pots? Els pots no tenen cap cost ja que aquest és assumit per Fomento de Construcciones y Contratas, empresa concessionària de la recollida de residus.

Quins són els centres educatius adherits? Escola Sant Salvador d’Horta, Escola Castell de Farners, Escola la Salle, IES Santa Coloma, Llar d’infants municipals Mainada i Tabalet, Llar d’infants la Miraculosa i Escola d’adults.