Balanç del Pla Local de Joventut

L’Ajuntament de Santa Coloma de Farners vol avaluar El Pla Local de Joventut 2017-2019. Aquest document és una eina de planificació i anàlisi de les polítiques municipals de joventut a Santa Coloma de Farners.
 
L'anàlisi i l'autoavaluació de les polítiques municipals de joventut esdevenen una eina pràctica per detectar mancances i definir línies d'acció a les persones amb càrrecs polítics i als tècnics municipals en l'àmbit de la joventut. 
 
Per fer l’avaluació es farà un seguit d’accions tant amb grups de joves, entitats, representants polítics com a experts i professionals del municipi. Entre elles, taula de debats, entrevistes i un formulari on-line, ens podeu ajudar a saber què opina la ciutadania del Pla Local? 
 
Link de l'enquesta: https://bit.ly/2ZSGERq