Augmenta la participació a les eleccions generals

El diumenge 28 d'abril van tenir llocs les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat de l'Estat espanyol i la participació a Santa Coloma de Farners va experimentar un notable creixement respecte de l'anterior convocatòria, el juny del 2016.

Així, en aquesta contesa hi van participar 6.462 persones, que representen un 76% de les 8.500 persones que formaven part del cens. En canvi, fa tres anys, la participació es va situar en un 60,3%, ja que es van emetre un total de 5.001 vots. Aquestes dades suposen un increment de la participació al municipi de prop del 13%.

Les eleccions generals han estat les segones eleccions que s'han concentrat al pavelló de la Nòria, i per facilitar que els electors votessin es va habilitar el servei de bus municipal des de Santa Coloma Residencial amb el col·legi electoral, durant el matí. En la jornada electoral no hi va haver cap tipus d'incident.

A la imatge adjunta podeu comprovar quins van ser els resultats que hi va haver a Santa Coloma