Arranjament de camins amb ajut de la Diputació

El passat mes de juliol es va procedir a l’arranjament de del camí de ca l’Agustí a través del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2018 de la Diputació de Girona.

L’arranjament va consistir en l’obertura de noves cunetes, desembussar els passos existents, arreglar el ferm i compactar-lo. Els treballs es van realitzar com a mesura de conservació d'infraestructures de prevenció d’incendis, ja que aquest camí permet l’accés dels camions d’extinció d’incendis al dipòsit d’aigües de ca l’Agustí.