Arranjament al pavelló Els Saioners

 

La Diputació de Girona ha col·laborat en la substitució del lluernari de la coberta del pavelló dels Saioners malmès per l'efecte de diferents fenòmens meteorològics, a través de la subvenció per al finançament de l'acció de Promoció i Foment de l'Activitat

Física i l'Esport de les comarques gironines.