Acord per desencallar la urbanització de la zona del Bon Preu

Les obres, iniciades el 2004, van patir un encariment de més d'1 milió d'euros respecte del pressupost inicial per les tasques d'extracció i tractament de runes que hi van aparèixer, així com per les modificacions introduïdes respecte el projecte inicial. Aquest major cost es va voler repercutir al 2012 als propietaris inclosos al Pla parcial, mitjançant noves quotes derivades d'una Operació Jurídica Complementària al projecte de reparcel·lació. Davant la negativa de l'ajuntament a donar validesa a aquest sobrecost i a que es repercutís als propietaris, Incasòl va interposar un recurs contenciós administratiu contra el consistori.

L'actual equip de govern (ERC-MES) va mantenir una trobada a finals del mes d'octubre amb responsables d'Incasòl per resoldre aquesta situació, i finalment es va arribar a l'acord mitjançant el qual Incasòl retirava el recurs contenciós-administratiu alhora que l'ajuntament procedia a la legalització de la urbanització en el seu estat actual, amb el compromís que Incasòl assumirà de forma íntegra l'increment del cost de les obres.

El ple ordinari de gener va aprovar inicialment el projecte de legalització, amb els vots favorables dels grups ERC, MES, CiU i PSC, i l'abstenció de CUP.

urbanitzaci_x_web.jpg