Modificació de crèdits núm. 2/2015, al pressupost municipal vigent

Data: 
19/10/2015
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: