Què són els pressupostos participatius de Santa Coloma de Farners?

Des de l’Ajuntament volem decidir amb tu una part de les inversions del pressupost municipal. És per això que iniciem un procés de participació on els ciutadans del poble podreu determinar el destí de 100.000€ del pressupost de l’any 2017. Us convidem a fer propostes i a votar-les.

Quins són els objectius d’aquest procés de participació?

  • Implicar a la ciutadania en la presa de decisions sobre el destí d’una part dels recursos públics, a través d’un procés ordenat i obert a tots els ciutadans.
  • Generar corresponsabilitat en la presa de decisions i dur a terme una tasca pedagògica.
  • Generar intel·ligència col·lectiva en benefici del poble i dels interessos públics.
  • Fomentar la implicació, tant de les persones associades com de les no associades, en la presa de decisions públiques.
  • Identificar les principals necessitats del poble i fer  partícips als ciutadans de les solucions posant a la seva disposició eines de democràcia deliberativa i  de democràcia directa.