Fase de Disseny

El procés l’ha dissenyat el Grup Impulsor dels Pressupostos Participatius de Santa Coloma de Farners, el qual està format per l’alcalde, la regidora de participació ciutadana, comunicació i promoció de la ciutat, el regidor de governació, urbanisme i medi ambient, el regidor d’obres i serveis i joventut, un membre de la Comissió Permanent del Consell de Poble, i una empresa externa especialitzada en participació ciutadana.

D’altra banda també s’ha creat el Grup Promotor dels pressupostos participatius, òrgan format pels membres de la comissió permanent del Consell de Poble que s’encarregarà de fer un seguiment i avaluar  totes les fases del procés,  així com assegurar les garanties democràtiques del mateix.

Fase d’informació i recollida de propostes ciutadanes

Sessió informativa del Consell de Poble (oberta a la ciutadania), difusió del procés mitjançant diversos canals de comunicació, creació de l’espai web i disseny de les butlletes per tal que la ciutadania pugui fer les seves propostes (les quals es poden presentar via butlleta o de forma telemàtica des del dia 20 de març fins el dia 9 d’abril)

Fase de filtratge intern de les propostes

Creació de la Comissió Interdepartamental (formada per diversos agents tècnics i polítics de distintes àrees municipals) amb l’objectiu de valorar l’adequació tècnica i legal de les propostes rebudes.

Fase de priorització de les propostes

Realització d’una sessió participativa del Consell de Poble (jornada participativa oberta a la ciutadania) per tal de fer una priorització de les propostes vàlides rebudes, decidir quines passen a la votació final i, si s’escau, elaborar-ne de noves de forma col·lectiva.

Fase d’anàlisi interna de les propostes prioritzades

La Comissió Interdepartamental pressupostarà les propostes que s’hagin prioritzat a la jornada participativa.

Votació final

Els ciutadans de 16 i més anys empadronats al municipi podran votar les propostes finalistes amb l’objectiu d’escollir els projectes que finalment s’acabaran executant.

Fase de retorn

Es convocarà una sessió del Consell de Poble (sessió informativa de retorn oberta a tots els ciutadans) per fer una devolució final dels resultats.