PROTECCIÓ CIVIL

Des de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil es fan tasques de suport en la realització d'activitats per a la protecció de les persones i béns, dins de l'àmbit territorial del municipi, en actes i iniciatives ciutadanes habituals i en situacions d'emergència.

Carretera de Sils, 41, 17430 Santa Coloma de Farners
972 840 112
protecciocivilscf@gmail.com
https://www.facebook.com/protecciocivilscf/info/?entry_point=page_nav_about_item&tab=page_info
Area de govern: 

NOTÍCIES