ESCOLA AGRÀRIA (ECA) FORESTAL

Cursos:

  • Formació professional forestal i jardineria
  • Cicle Superior de Paisatgisme i Medi Rural 
  • Cicle Superior de Gestió Forestal i del Medi Natural
  • Acreditació de competències de cicle de jardineria
Casa Xifra s/n, Apartat de correus 154, 17430 Santa Coloma de Farners
972 84 17 65
acxifra.dar@gencat.cat
http://gencat.cat/darp/ecas.htm
Horari: 

De 9 a 18 h

Area de govern: 

NOTÍCIES