En relació a l’Ordenança de tinença d’animals domèstics

Data: 
25/01/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'hi està treballant
Any: