Donar compte del Decret de l’alcaldia de 7 de setembre de 2016, d’aprovació de les línies fonamentals dels pressupostos de l’Ajuntament i de l’OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d’Horta per a l’exercici de 2017

Data: 
19/09/2016
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'hi està treballant
Any: