Aprovació del Plec de clàusules jurídiques i administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques relatius al contracte de gestió del servei d'aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners

Data: 
20/03/2017
Qui l'ha presentada: 
Estat en el que es troba: 
S'ha realitzat
Any: