Medi natural

El gener del 2016 es va aprovar la destinació anual d’un 0,5% dels ingressos de l’impost de béns immobles (IBI) a la protecció del medi natural. Gràcies a aquest fons s’ha pogut donar sortida a varis projectes de conservació en diferents punts del municipi així com fomentar iniciatives de caràcter pedagògic en centres educatius o formacions.

A continuació es detallen els projectes més significatius.

2016

Estudi del medi natural de Santa Coloma de Farners

Durant l’estiu del 2016 es va encarregar a la Fundació Emys l'elaboració d'un estudi que analitzés l’estat de conservació del medi natural de Santa Coloma de Farners. L’estudi es va fer amb la col·laboració de biòlegs, naturalistes, excursionistes, propietaris, agents forestals, etc., del territori. La realització d’aquest treball va permetre identificar les principals zones d'interès especial per a la conservació de la biodiversitat i fer un inventari de les basses i d'altres punts d'aigua del municipi.

A partir dels resultats obtinguts, es van proposar una sèrie d'intervencions de gestió i conservació a la riera de Santa Coloma, a la riera de Castanyet, al riu Esplet, i en basses i d'altres punts d'aigua del municipi.

Podeu consultar l'INFORME DE SEGUIMENTS.

2017

Instal·lació de caixes niu

El mes d’abril de 2017 es van instal·lar un total de 35 caixes niu destinades a diferents espècies d’ocells i de ratpenats a diversos punts del municipi. A més, es van col·locar cartells explicatius sobre les diferents espècies d’aus i de quiròpters destinatàries de les caixes, elaborats pels serveis tècnics de l’àrea de Medi Natural de l’Ajuntament  juntament amb la Fundació Emys i amb la col·laboració del colomenc especialista en ornitologia Alfons Delgado. 

L’objectiu d’aquest projecte és el de millorar la biodiversitat urbana així com afavorir la presència de certes espècies beneficioses per a les persones, per la seva important funció reguladora d’espècies invasores o perjudicials com el mosquit tigre, la papallona del boix o els rosegadors.

En el marc d’aquest projecte, es van realitzar diferents tallers mediambientals i es va posar a disposició de diferents centres escolars així com del Casal de Joves, material per a la construcció de més caixes niu.

2018

Actuacions per a la conservació d’ictiofauna amenaçada

La riera de Santa Coloma creua el municipi de nord a sud i, juntament amb els seus afluents, esdevé un pas de connexió ecològica entre el Montseny i la plana selvatana. Per això es va decidir realitzar una sèrie d’actuacions per millorar la connectivitat fluvial, eliminant barreres que impedissin el pas d’espècies de peixos protegides com el barb de muntanya o l’espinós, així com per pal·liar els efectes de sequeres perllongades en la llera fluvial.

En aquest sentit, el setembre del 2018 es van habilitar dos passos de peixos per salvar els obstacles que constituïen les dues rescloses del parc de Sant Salvador. A més, es van eliminar espècies de plantes exòtiques en diferents punts del tram de riera que creua el municipi per afavorir la recuperació del bosc de ribera. També es van retirar acumulacions de sediments per afavorir la creació de gorgues profundes que mantinguessin una certa quantitat d’aigua durant els períodes de sequera i així constituir refugis per a la fauna aquàtica.

Aquest projecte es va cofinançar pel Departament de Territori i Sostenibilitat i pel Programa de Desenvolupament Rural del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural així com una part del fons del 0,5% de l’IBI municipal.

2019

Primer seguiment de caixes niu

El mes de desembre del 2018 es va realitzar el primer seguiment de les caixes niu per a ocells i ratpenats penjades l’any 2017. Durant el seguiment es van inspeccionar les caixes niu per a verificar-ne l’ocupació i netejar-les per tal de afavorir-ne l’ocupació de cara a la temporada següent.

Els resultats van ser molt positius per ser el primer any de funcionament del projecte, obtenint-se una ocupació del 50% de les caixes inspeccionades pel que fa als ocells i del 43% pels ratpenats. A més, es va demostrar la necessitat de fomentar més iniciatives com aquesta, tant a nivell públic com a nivell particular, marcant les línies a seguir de cara a futures actuacions dins del marc d’aquest projecte en que hi participaran algunes escoles del municipi i el Casal de Joves.

Podeu consultar l’INFORME DEL SEGUIMENT