Acció Social i Habitatge

Anna Camps
Partit polític: 
Càrrec: 
Regidora d'Acció Social i Habitatge. 5è. Tinent d'Alcalde
Teléfon: 
972 840 808
acamps@scf.cat
www.sfc.cat

La funció de la regidoria d’Acció Social i Habitatge és atendre els ciutadans, afavorir la integració de les persones i prioritzar a tots aquells col·lectius que per raons diverses necessiten una atenció específica -com els infants, la gent gran, els immigrants, les persones amb discapacitat, o qualsevol altre tipus de persones desafavorides- posant atenció en el manteniment de llur autonomia personal i promovent el desenvolupament de les capacitats personals, en el marc del respecte per la dignitat de les persones. Es treballa donant atenció directa o, si s'escau, derivant el cas cap a centres o institucions especialitzades. 

NOTICIES RELACIONADES

Equipaments relacionats