Ple ordinari

Descripció

Ordre del dia:

 

1. Aprovació acta sessió anterior

2. Pròrroga de la vigència  del contracte de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal.

3. Determinació de les festes locals per a l'any 2018

4. Declarar desert el procediment obert per a l'alienació de cinc places d'estacionament i dos trasters.

5. Aprovació compte general exercici 2016

6. Donar compte al Ple de la Resolució de Presidència de l'Organisme Autònom Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta d'aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 1/2017

7. Proposta conjunta dels grups municipals per una ciutat desmilitaritzada

8. Informe de l'alcaldia

9. Precs , preguntes i control als òrgans de govern

Data inici - fi

17/07/2017

Hora inici - fi

20:00

Localització

Pl. Ajuntament, 1

Preu

Activitat gratuïta

Organitza

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Telèfon

972840808

Website

www.scf.cat

Comparteix