Ple ordinari

Descripció

Ordre del dia:

 

1. Aprovació acta anterior

2. Donar compte al Ple del Pla pressupostari a mig termini 2018-2020

3. Donar compte al Ple del Decret de l’alcaldia de delegació de la potestat sancionadora em matèria de trànsit al Consell Comarcal de la Selva.

4. Delegació em el Consell Comarcal de la Selva de facultats em matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic.

5. Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum.

6. Proposta del grup municipal de la CUP,

7. Proposta del grup municipal de la CUP, per al suport i promoció de l’artesania.

8. Proposta del grup municipal de la CUP, per l’estalvi d’aigua a Santa Coloma de Farners.

9. Informe de l’alcaldia.

10. Precs, preguntes i control als òrgans de govern.


 

L’alcalde

Data inici - fi

25/04/2017

Hora inici - fi

20:00

Localització

Plaça de l'Ajuntament, 1

Preu

Activitat gratuïta

Organitza

Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Telèfon

972840808

Website

www.scf.cat

Comparteix