AGENDA

dilluns, juliol 31 2017

Desemboscant
10:00 am

Desemboscant neix de l’observació de la natura. D’aquesta manera, fa les seves primeres passes per apropar les seves reflexions sobre el paisatge. punt focal i de partida d’aquesta mostra. Martí Boada, professor titular del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la matexia universitat, ha dit que el seu treball és la conseqüència de molts anys d’observació socioecològica i també una manera de divulgar la meva recerca naturalística a través de l’art.

Flama de Farners
10:00 pm

Cada dilluns dels mesos de juliol i agost, a les 22h, la cobla La Flama de Farners ofereix una audició de sis sardanes on tothom és convidat a participar. Entre aquestes composcions sardanístiques destaquen les peces d'alguns autors de prestigi.