Acords del ple

Any: 2015
Nom de la proposta: De suport a la iniciativa legislativa popular per una llei del sistema educatiu de Catalunya.
Data: 16/11/2015
Qui l'ha presentada: CUP
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIA. https://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2015
Nom de la proposta: Proposta de resolució presentada el passat 27 d’octubre al Parlament de Catalunya per part dels grups parlamentaris de Junts pel Sí i de la CUP
Data: 16/11/2015
Qui l'ha presentada: PSC
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIA. https://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2015
Nom de la proposta: Novació del contracte d’arrendament de l’edifici dels Jutjats, amb la Generalitat de Catalunya
Data: 16/11/2015
Qui l'ha presentada: ERC, MES
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIAhttps://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2015
Nom de la proposta: Pròrroga del termini d’exposició pública de l’inventari de camins del terme municipal de Santa Coloma de Farners
Data: 16/11/2015
Qui l'ha presentada: ERC, MES
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIAhttps://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2015
Nom de la proposta: Revisió de preus del contracte de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal
Data: 16/11/2015
Qui l'ha presentada: ERC, MES
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIAhttps://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2015
Nom de la proposta: Per ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials d’aquest mes d’octubre
Data: 16/11/2015
Qui l'ha presentada: CUP
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIAhttps://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2015
Nom de la proposta: Proposta d’acord amb motiu del 75è aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover: justícia universal i memòria històrica
Data: 19/10/2015
Qui l'ha presentada: ERC, MES
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIAhttps://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2015
Nom de la proposta: Sol•licitud del règim especial de reintegrament de saldos deutors, resultants de la liquidació definitiva de la participació en els tributs de l’Estat de l’any 2013
Data: 19/10/2015
Qui l'ha presentada: ERC, MES
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIAhttps://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2015
Nom de la proposta: Modificació de determinades ordenances fiscals per a l’exercici de 2016
Data: 19/10/2015
Qui l'ha presentada: ERC, MES
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIAhttps://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2015
Nom de la proposta: Modificació de crèdits núm. 2/2015, al pressupost municipal vigent
Data: 19/10/2015
Qui l'ha presentada: ERC, MES
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIA. https://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Pages