Acords del ple

Any: 2017
Nom de la proposta: Per l'estalvi d'aigua a Santa Coloma de Farners
Data: 25/04/2017
Qui l'ha presentada: CUP-AMUNT
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIAhttps://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2017
Nom de la proposta: Per comprometre l'Ajuntament a no contractar empreses que operin en paradisos fiscals
Data: 25/04/2017
Qui l'ha presentada: CUP-AMUNT
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIA. https://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2017
Nom de la proposta: Per al suport i promoció de l'artesania
Data: 25/04/2017
Qui l'ha presentada: CUP-AMUNT
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIA. https://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2017
Nom de la proposta: Delegació en el Consell Comarcal de la Selva de facultats en matèria de gestió, inspecció i recaptació de tributs, preus públics i altres ingressos de dret públic
Data: 25/04/2017
Qui l'ha presentada: ERC-AM, ISC-IdSelva
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIAhttps://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2017
Nom de la proposta: Adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum
Data: 25/04/2017
Qui l'ha presentada: ERC-AM, ISC-IdSelva
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIAhttps://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2017
Nom de la proposta: Aprovació del Plec de clàusules jurídiques i administratives particulars i del Plec de prescripcions tècniques relatius al contracte de gestió del servei d'aparcament amb limitació horària a diversos carrers de Santa Coloma de Farners
Data: 20/03/2017
Qui l'ha presentada: ERC-AM, ISC-IdSelva
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIA. https://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2017
Nom de la proposta: Donar compte de la liquidació del pressupost municipal corresponent a l'exercici 2016, aprovada per Decret de 17 de febrer de 2017, així com informar dels drets reconeguts nets de difícil o impossible recaptació.
Data: 20/03/2017
Qui l'ha presentada: ERC-AM, ISC-IdSelva
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIA. https://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2017
Nom de la proposta: Donar compte de la liquidació del pressupost de l'OA Residència Geriàtrica Sant Salvador d'Horta corresponent a l'exercici 2016, aprovada per Decret de 17 de febrer de 2017, així com informar dels drets reconeguts nets de difícil o impossible recaptació
Data: 20/03/2017
Qui l'ha presentada: ERC-AM, ISC-IdSelva
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIA. https://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2017
Nom de la proposta: Alienació de cinc places d’estacionament i dos trasters
Data: 20/02/2017
Qui l'ha presentada: ERC-AM, ISC-IdSelva
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIA. https://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Any: 2017
Nom de la proposta: Pròrroga i revisió de preus del contracte de recollida, transport i abocament de residus, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal
Data: 20/02/2017
Qui l'ha presentada: ERC-AM, ISC-IdSelva
Observacions:

Per a més informació sobre el contingut de la proposta i el sentit de vot de cada grup municipal consulteu l'acta del ple al portal de GOVERN OBERT i TRANSPARÈNCIA. https://seu-e.cat/web/santacolomadefarners/govern-obert-i-transparencia

Pages